XL/41/2017

Protokół Nr XL/41/2017 z obrad XL sesji Rady Gminy Krasne odbytej w dniu 13 września 2017 roku w Urzędzie Gminy Krasne.

Data publikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel