XXXVIII/39/ 2017

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/39/ 2017 z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Krasne odbytej w dniu 29 czerwca 2017 roku
w Urzędzie Gminy Krasne.

Data publikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel