XXXVII/38/2017

 Protokół Nr XXXVII/38/2017 z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Krasne odbytej w dniu 12 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Krasne.

Data publikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel