XXXIV/34.35/2017

Protokół Nr XXXIV/34/2017 z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Krasne odbytej w dniu 21 marca 2017 roku w Urzędzie Gminy Krasne.

Data publikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel