XLV/46/ 2017

 PROTOKÓŁ NR XLV/46/ 2017 z obrad XLV sesji Rady Gminy Krasne odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy Krasne. 

Data publikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel