XLIII/44 / 2017

PROTOKÓŁ NR XLIII/44 / 2017 z obrad XLIII sesji Rady Gminy Krasne, odbytej w dniu 29 listopada 2017 roku w Urzędzie Gminy Krasne.

 

Data publikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel