XLII/43/2017

Protokół Nr XLII/43/2017 z obrad XLII sesji Rady Gminy Krasne odbytej w dniu 27 października 2017r. w Urzędzie Gminy Krasne.

Data publikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel