XXXII/32/2017

Protokół nr XXXII/32/2017 z obrad XXXII sesji Rady Gminy Krasne odbytej w dniu 30 stycznia 2017 roku w Urzędzie Gminy Krasne.

Data publikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-03-29 13:08:38
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel