Aktualności

Złote Gody, czyli 50 lat razem

20-10-2023

Każdy Jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to Jubileusz wyjątkowy, który obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Z tej też okazji Wójt Gminy Krasne Pan Wilhelm Woźniak dziękując Jubilatom za dochowanie przysięgi małżeńskiej oraz piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń odznaczył w imieniu Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 16 par małżeńskich z terenu naszej gminy. 

Uroczystość miała miejsce 17 października br. w budynku "Crasnovii" w Krasnem.​ Szanownych Jubilatów i ich najbliższych przywitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Anna Szpyrka. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy, w asyście radnego Rady Gminy Krasne Pana Marka Magierskiego. Włodarz pod adresem dostojnych Jubilatów skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe upominki. Nie zabrakło również symbolicznego toastu, Marszu Mendelsona oraz wielu wzruszeń, których w programie artystycznym dostarczyła utalentowana mieszkanka Krasnego Emilka Ferenc. Po oficjalnej części wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Kobiet Krasne. 

W zaszczytnym gronie tegorocznych Jubilatów znaleźli się:

 1. Irena i Andrzej Chlebica
 2. Janina i Czesław Cyrnek
 3. Anna i Jerzy Furman
 4. Zofia i Zdzisław Jasiewicz
 5. Paulina i Bronisław Jaworski
 6. Maria i Stanisław Jaworski
 7. Maria i Kazimierz Kubas
 8. Elżbieta i Stanisław Leśko
 9. Zyta i Janusz Mikosz
 10. Janina i Władysław Nowak
 11. Aniela i Józef Szajnar
 12. Elżbieta i Józef Szuberla
 13. Emilia i Alfred Wąs
 14. Zofia i Kazimierz Ziaja
 15. Teresa i Stanisław Ziaja
 16. Zofia i Alfred Żołnierczyk

Wszystkim naszym Dostojnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia jeszcze wielu wspólnie przeżytych rocznic w zdrowiu i szczęściu rodzinnym oraz tradycyjnych stu lat życia.

Gratulujemy również pięknego jubileuszu Państwu Kazimierze i Józefowi Jaroszom, którzy obchodzą w tym roku Kamienne Gody, czyli 70 rocznicę ślubu!