Aktualności

Zaproszenie na konferencję

16-11-2023
Zapraszamy na konferencję upowszechniającą wypracowane rozwiązania dotyczące innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego organizowaną przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 
Konferencja organizowana jest w ramach realizacji Projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 
Wydarzenie będzie miało charakter stacjonarny. Konferencja  rozpocznie się w dniu 4 grudnia  2023 r. o godz. 9.00 w Hotelu Rzeszów,  Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów.
 
Konferencja poświęcona jest zagadnieniom zintegrowanego planowania przestrzennego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a zwłaszcza upowszechnieniu rozwiązań wypracowanych w ramach w/w projektu i jest  w części efektem zrealizowanej w Województwie Podkarpackim Inicjatywy Komisji Europejskiej Catching - Up  Regions 2.
 
Organizowane wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli różnych środowisk: rządowego, naukowego, społecznego, samorządów terytorialnych, Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w kraju oraz do przedstawicieli podmiotów i instytucji dysponujących kompetencją jak i doświadczeniem w sektorze wiedzy o zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa w konferencji oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod Linkiem do rejestracji w formie stacjonarnej.
 
Informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (110 miejsc), pierwszeństwo udziału w konferencji mają osoby zaproszone, a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przekazane mailowo lub telefonicznie.
 
Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie są: Pan Witold Kowalski tel. 17 743 32 48, adres e-mail: w.kowalski@podkarpackie.pl oraz Pan Bartosz Niemczyk tel.17 743 30 41, adres e-mail: b.niemczyk@podkarpackie.pl
 

Pliki do pobrania Pobierz plik