Aktualności

Wybrano nowy Zarząd Powiatowego Związku OSP RP

23-12-2021

W ubiegłą sobotę – 18 grudnia, w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszowie – Zalesiu, odbył się zjazd Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Celem zjazdu było podsumowanie działalności związku z okresu ostatniej, pięcioletniej kadencji oraz wybór nowych władz.

W zjeździe uczestniczyła również delegacja z gminy Krasne, w której skład weszli: dh Władysław Jasiński - Prezes Zarządu Gminnej OSP RP, dh Ireneusz Szpyrka - starszy brygadier KW PSP w Rzeszowie oraz dh Wilhelm Woźniak - Wiceprezes Zarządu Gminnej OSP RP.

Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w zjeździe znaleźli się m. in. prezydent Rzeszowa – p. Konrad Fijołek, Komendant Miejski PSP w Rzeszowie – st. bryg. Tomasz Baran, wicestarosta Rzeszowski – p. Marek Sitarz oraz Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP województwa podkarpackiego – dh Edward Szlichta.

Prezes - dh Jan Kucaj wygłosił sprawozdanie, w którym podsumował działalność związku z okresu minionej kadencji. Podczas zjazdu, jeden z delegatów gminy Krasne – dh Wilhelm Woźniak, został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Wybrano również nowe władze. Prezesem Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ponownie wybrany został dh Jan Kucaj. Wiceprezesami zostali: dh Adam Ozimek (obecny komendant MGZOSP RP w Głogowie Młp.), dh Artur Szczutek (gmina Dynów) oraz dh Bogan Cioch (gmina Świlcza). Na sekretarza związku wybrano dh Macieja Pałaca (Błażowa). Skarbnikiem został dh Zbigniew Bury (Sokołów Małopolski), a członkami prezydium zostali: komendant miejski PSP – dh Tomasz Baran, dh Piotr Borek (Lubenia) oraz dh Janusz Bułdak (m. Rzeszów).