Aktualności

Wybory Samorządowe 2024- poradnik wyborcy

05-04-2024

W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Gdzie głosować?
Co należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Kto może oddać głos?
Kogo wybieramy? 

Podczas wyborów w gminie Krasne działać będzie 6 lokali wyborczych, czynnych
w godz. 7:00-21:00. Udając się do swojego miejsca głosowania trzeba pamiętać,
żeby mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem - dowód osobisty lub paszport.
Może też być to dowód osobisty w formie elektronicznej, w aplikacji mObywatel.

Kto może głosować?

W Gminie Krasne w wyborach samorządowych - inaczej niż w parlamentarnych - głosować mogą jedynie osoby stale zamieszkujące teren gminy, czyli tu zameldowane lub ujęte w stałym obwodzie głosowania. Przed wyborami samorządowymi nie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania, ani dopisać się do spisu wyborców.

Gdzie głosować?

Właściwy lokal wyborczy można znaleźć za pośrednictwem Centralnego Rejestru Wyborców dostępnego na stronie gov.pl w zakładce Meldunek i wybory. Aby uzyskać dostęp do swoich danych, wymagane jest zalogowanie się przy pomocy Profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Swój lokal wyborczy można także znaleźć w aplikacji mObywatel.

Kolejną opcją jest wyszukanie lokalu wyborczego za pomocą adresu zamieszkania, korzystając z Obwieszczenia Wójta Gminy Krasne z dnia 8 marca 2024 r.

Uwaga! Nastąpiła zmiana lokalizacji lokalu wyborczego dla obwodu głosowania nr 1. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej dla mieszkańców Krasnego od nr 1 do nr 579B jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, nr 743.

Cztery karty do głosowania

Przychodząc do lokalu wyborczego, wyborca otrzyma cztery karty do głosowania - z listą kandydatów do Rady Gminy Krasne, do Rady Powiatu Rzeszowskiego i do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz na Wójta Gminy Krasne. Każda karta do głosowania musi być opatrzona pieczęciami: okręgowej komisji wyborczej i obwodowej komisji wyborczej.

Kogo wybieramy?

W gminach do 20 tys. mieszkańców (m.in. w gm. Krasne) radnych wybieramy w okręgach jednomandatowych. To znaczy, że w każdym okręgu wybrany zostanie tylko 1 radny z największą ilością głosów. Łącznie do Rady Gminy Krasne wybranych zostanie 15 radnych z 15 okręgów wyborczych. Numery okręgów wyborczych oraz ich granice zostały podane do publicznej wiadomości Obwieszczeniem Wójta Gminy Krasne dnia 12 lutego 2024 r.

Lista kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krasne została opublikowana w formie Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem w dniu 18 marca 2024 r.

Oprócz Rady Gminy Krasne, 7 kwietnia wybieramy także Wójta Gminy Krasne. Zwycięży kandydat, który zdobędzie więcej niż połowę ważnych głosów. Lista zarejestrowanych kandydatów na Wójta Gminy Krasne została opublikowana w Obwieszczeniu Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem w dniu 20 marca 2024 r. Jeżeli w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pierwsza tura głosowania nie przyniesie rozstrzygnięcia, 21 kwietnia przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie.

W wyborach samorządowych wybieramy także radnych powiatu - Lista kandydatów do Rady Powiatu Rzeszowskiego oraz radnych województwa - Lista kandydatów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby niewidzące lub niedowidzące mogą w lokalu wyborczym skorzystać ze specjalnej nakładki na kartę do głosowania opracowanej w alfabecie Braille'a. Będą one dostępne w dniu wyborów, a wydawać je będą członkowie komisji. Po oddaniu głosu nakładkę należy zwrócić.

Dodatkowo każdy wyborca z niepełnosprawnością może w lokalu wyborczym skorzystać z pomocy osoby trzeciej, w tym także niepełnoletniej, np. wnuka, syna. 

Ważne: w żadnym wypadku asystować natomiast nie może członek komisji wyborczej, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Należy przy tym pamiętać, że pomoc może mieć tylko i wyłącznie charakter techniczny.

Do obowiązków obwodowej komisji wyborczej należy (na prośbę wyborcy), przekazanie ustnie treści obwieszczeń wyborczych, w tym informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

 

Spoty Państwowej Komisji Wyborczej

Kogo wybieramy? Gmina (PJM)

Kogo wybieramy? Powiat (PJM)

Kogo wybieramy? Województwo (PJM)

Jak oddać głos? (PJM)

Co zrobić, aby zagłosować? (PJM)

Kto może głosować w wyborach samorządowych? (PJM)