Aktualności

Wciąż powstają dzikie wysypiska śmieci

06-05-2022

W ostatnim czasie na terenie gminy zlokalizowano kolejne "dzikie" wysypiska śmieci. Odpady w postaci starych mebli i odpadów budowlanych zostały porzucone na terenie miejscowości Krasne Kąty na polach oraz na drodze gminnej w okolicach Starego Wisłoka.

Trudno zrozumieć takie sytuacje, gdyż mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie oddać takie odpady do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów w Krasnem oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sokołowie Małopolskim.

Niestety walka z nielegalnym pozbywaniem się odpadów pochłania środki finansowe. W związku z powyższym apelujemy o przekazywanie informacji, które pozwolą nam na ustalenie sprawcy zanieczyszczania naszej gminy pod numerem tel. 17 23 00 200 lub na adres e-mailowy: sekretariat@gminakrasne.pl.

Jednocześnie przypominamy, że najbliższy Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO) dla wszystkich mieszkańców Gminy Krasne odbędzie się 31 maja 2022 r. na placu koło dawnego Kółka Rolniczego w Krasnem (Krasne 524B, obok stadionu sportowego K.S. Crasnovia) w godz. 10.00 – 18.00.