Aktualności

Ważna informacja dla beneficjentów projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe

12-05-2022

W związku z przekazaną przez Stowarzyszenie Rzeszowski Obszar Funkcjonalny wiadomością dotyczącą dokonania ponownego wyboru oferty dla części 1 „Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne” Urząd Gminy Krasne informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez:

FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k.
Kudrowice 12
95-200 Pabianice
 
Wykonawca oferuje, kotły gazowe marki Viessmann, Vitodens 100-W typ B1HF/B1KF.
 
Jednocześnie informujemy, że uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, polegających na zniesieniu limitu maksymalnej kwoty kwalifikowanej na jedną inwestycję – przez co warunki udziału dla beneficjentów ostatecznych są korzystniejsze finansowo.
 
W związku z powyższym wznawiamy procedurę podpisywania aneksów z mieszkańcami, którzy przystąpili do projektu, z założeniem że:

  • kolejny aneks zostanie podpisany w przypadku, gdy mieszkaniec podpisał już aneks (na kwotę wkładu własnego wynikającą z wyboru oferty firmy INERGIS S.A.), ale kwota wkładu wynikająca z wyboru oferty firmy FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o uległa zwiększeniu;
  • aneks zostanie podpisany z mieszkańcami, którzy nie podpisali aneksu do tej pory;
  • aneks zostanie podpisany z mieszkańcami, którzy złożyli rezygnacje z udziału w projekcie, ale ze względu na korzystniejsze warunku finansowe lub zmianę marki zaoferowanego sprzętu deklarują ponowną chęć uczestnictwa.

 
Kolejny aneks nie będzie podpisywany w przypadku mieszkańców, którzy podpisali już aneks (na kwotę wkładu własnego wynikającą z wyboru oferty firmy INERGIS S.A.), a kwota wkładu własnego wynikająca z wyboru oferty firmy FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o uległa obniżeniu.

Aby możliwe było zawarcie umowy z Wykonawcą konieczne jest podpisanie Aneksów do Umów z Mieszkańcami celem zapewnienia finansowania, maksymalnie do 18.05.2022 r.

W związku z powyższym, pracownicy Urzędu będą kontaktować się z mieszkańcami i sukcesywnie zapraszać na podpisanie aneksów.
 
Dodatkowo wyjaśniamy, że firma INERGIS S.A, która została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego: Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne”, prowadzonego przez Stowarzyszenie ROF odstąpiła od podpisania umowy, na realizację zamówienia, podając jako przyczynę radykalną zmianę sytuacji rynkowej w budownictwie spowodowaną wybuchem wojny na Ukrainie, problemy z dostępnością zamawianych towarów w zawiązku z zaburzonym łańcuchem dostaw, a także wzrost kursów walut.

GMINA KRASNE, jako partner projektu nie ma wpływu na zaistniałą sytuację i przedłużający się czas rozpoczęcia realizacji montaży kotłów. Mimo wszelkich starań zarówno Lidera Projektu, jak i Partnerów, bezpośredni wpływ na obecną sytuację mają czynniki zewnętrzne.