Aktualności

Umowa na odbiór odpadów w Gminie Krasne podpisana

18-01-2023

Dnia 17 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Krasne Wilhelm Woźniak podpisał umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych.

Umowa na 2023 r. została zawarta z Zakładem Komunalnym w Sokołowie Małopolskim na kwotę 4 314 750,00 zł brutto. Zakresem obejmuje odbiór i utylizację odpadów komunalnych, wydrukowanie i dostarczenie mieszkańcom harmonogramów odbioru odpadów oraz dostawę worków na odpady.

Przypominamy również, że w 2023 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie i pozostają w takiej samej wysokości, jak w 2022 roku.

Więcej nt. gospodarki odpadami w Gminie Krasne: