Aktualności

Uchwała antysmogowa dla Podkarpacia

01-04-2024

Czy wiesz, że Uchwała antysmogowa nakłada obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012)???

Terminy graniczne:

 • Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej,
 • Do 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
 • Do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
 • Do 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • Bezterminowo w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5.

W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.

Ponadto od 1 czerwca 2018 roku we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale zakazuje się stosowania:

 • Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • Paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • Biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%.

Skąd wziąć pieniądze na wymianę mojego kotła???

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z programu Czyste Powietrze w ramach którego oferowane są dotację i pożyczki do wymiany kotłów i pieców, montażu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Wnioski można składać internetowo https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9. W Urzędzie Gminy Krasne (pok. 3 - Biuro podawcze) działa również Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Zapraszamy do kontaktu, tel. 17 23 00 240. Więcej informacji o programie: Strona główna - Program „Czyste Powietrze” lub czystepowietrze / Krasne (gminakrasne.pl).

Skutki Uchwały antysmogowej dla Województwa Podkarpackiego

 • Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do 1 stycznia 2022 roku musisz go wymienić. Stary kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem gazowym, z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu,
 • Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 to musisz go wymienić do 1 stycznia 2028 roku,
 • Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 to możesz go używać bezterminowo,
 • W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej lub instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w

Kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowowej mogą prowadzić:

 • pracownicy urzędu miasta lub gminy na podstawie pisemnego upoważnienia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, straż miejska i gminna, policja, inspekcja nadzoru budowlanego, wojewódzka inspekcja ochrony środowiska.
 • Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.
 • Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 kodeksu karnego.

Weź odpowiedzialność, za powietrze którym wszyscy oddychamy!