Aktualności

Tak uczciliśmy setną rocznicę śmierci rtm. Jana Newlin Mazarakiego

13-06-2022

W niedzielne popołudnie, 12 czerwca 2022 r., upamiętniliśmy setną rocznicę śmierci Jana Newlin Mazarakiego – Rotmistrza Kawalerii Narodowej w czasie Powstania Styczniowego 1863 r. oraz kawalera Orderu Virtuti Militari. Z okazji okrągłego jubileuszu uroczystości połączono ze świętem 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, którego rtm. Mazaraki był honorowym oficerem.

Uroczystości rozpoczęła prelekcja wnuczki Rotmistrza, dr Marii Mazaraki, która podzieliła się rodzinnymi wspomnieniami o dziadku. Następnie odprawiona została Msza Św. w ceremoniale wojskowym przy koncelebrze Biskupa Pomocniczego Przemyskiego Stanisława Jamrozka. Wojskową asystę honorową podczas uroczystości pełnili żołnierze Batalionu Czołgów 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej pod dowództwem ppłk. Roberta Hupki.

Tuż po Mszy Św. uczestnicy udali się na przykościelny plac, gdzie w trakcie uroczystego Apelu Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył zasłużonym członkom Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 PU medale i odznaczenia państwowe z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Po przemowach zaproszonych gości uroczysty Apel zakończyła salwa honorowa.

Po uroczystościach oficjalnych nastąpiły pokazy kawaleryjskie – konna musztra paradna dwóch sekcji kawalerii w oprawie muzycznej oraz dynamiczny równoległy tor władania białą bronią - szablą i lancą. 51. Drużyna Harcerska Żuawi demonstrowała umundurowanie i wyposażenie Powstańców Styczniowych z 1863 r., zaś członkinie Stowarzyszenia Kobiet Krasne przygotowały wystawę fotograficzną zwiastującą wydanie albumu pt. „Krasne w starej fotografii”, dofinansowaną przez LGD EUROGALICJA w ramach PROW 2014-2020. Ukoronowaniem obchodów było zorganizowanie patriotycznego koncertu galowego w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego.

Serdecznie wszystkim dziękujemy za obecność na uroczystości, w szczególności tak licznie przybyłej do Krasnego rodzinie Mazarakich.

Kierujemy również słowa podziękowania do współorganizatorów tak dużego przedsięwzięcia, a w szczególności:

 • Oddziałowi Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego
 • Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z siedzibą w Warszawie
 • Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krasnem 
 • Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji
 • Jurajskiemu Szwadronowi Kawalerii im. Króla Jana III Sobieskiego
 • JKS Dragon – Szwadronowi Podkarpacie w/b 20 PU im. Króla J. III Sobieskiego
 • Szczepowi 51 Drużyn Harcerskich Żuawi
 • Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece w Krasnem
 • Stowarzyszeniu Kobiet Krasne
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnem
 • Zakładowi Usług Komunalnych w Krasnem 
 • oraz Pani Bogusławie Wąs - Świadkowi Historii.

Patronat honorowy nad obchodami objął Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN.

Fot. I. Śpiewla

J. Białek