Aktualności

Ruszają zapisy na III Otwarty Turniej Strzelecki im. Majora Józefa Rzepki

10-05-2024

Do 27 maja br. przyjmowane są zgłoszenia chętnych do udziału w I Otwartym Turnieju Strzeleckim imienia majora Józefa Rzepki, organizowanym z inicjatywy Powiatu Rzeszowskiego. Ilość miejsc jest ograniczona.

Turniej odbędzie się 2 czerwca 2024 roku, w godzinach 9.00 – 17.00, na terenie Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Małopolskim.

Patron turnieju – Józef Rzepka – urodził się w Bratkowicach 22 grudnia 1913 roku. Ukończył miejscową szkołę powszechną oraz I Gimnazjum w Rzeszowie. W 1934 roku rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, których jednak nie ukończył. W tym czasie angażował się również w działalność ruchu ludowego, w latach 1937-38 odbył służbę wojskową w przemyskim 5. pułku strzelców podhalańskich. Po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjną w rodzinnej miejscowości. Był m.in. dowódcą Placówki Związku Walki Zbrojnej Bratkowice-Głogów i adiutantem Inspektoratu Rejonowego AK Rzeszów. W czasie akcji „Burza”, na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, dowodził Zgrupowaniem III Zachód. Po wyparciu Niemców brał udział w tzw. drugiej konspiracji, działał w antykomunistycznej organizacji „Nie” oraz Delegaturze Sił Zbrojnych, brał udział m.in. w przerzucie zagrożonych aresztowaniem członków AK na Zachód. W styczniu 1947 roku wszedł w skład IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, którego prezesem został Łukasz Ciepliński. Po jego rozbiciu został aresztowany i skazany na śmierć. Został zamordowany wraz z sześcioma innymi członkami zarządu WiN w dniu 1 marca 1951 roku. Ta data jest obchodzona obecnie jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zaplanowany na 2 czerwca turniej rozgrywany będzie w trzech kategoriach: kobiet, mężczyzn oraz młodzieży w wieku 13-18 lat. Uczestnicy strzelać będą z pistoletu i karabinu w pozycji stojącej i leżącej. Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii przewidziano statuetki, zaś dla pozostałych dyplomy. Uczestnictwo jest bezpłatne. Limit miejsc to 80 osób.

Szczegółowe informacje o turnieju wraz z regulaminami i załącznikami znajdują się na stronie www.powiat.rzeszowski.pl/turniejstrzelecki. Zgłoszenia wraz z wymaganymi zgodami i oświadczeniami należy przesłać do dnia 27 maja 2024 r. na adres e-mail: kaliber@powiat.rzeszowski.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.