Aktualności

Rozpoczęły się prace przy remoncie drogi gminnej nr 108563R Krasne-Zachód

23-05-2022

Rozpoczęły się prace przy remoncie drogi gminnej nr 108563R Krasne-Zachód. Wykonawca po przekazaniu placu budowy wprowadził tymczasową organizację ruchu oraz rozpoczął roboty rozbiórkowe. Obecnie wykonywane są roboty związane ze wzmocnieniem konstrukcji drogi. Wartość robót wynosi 2 751 711, 35 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to I kwartał 2023 roku.