Aktualności

Rozdanie dyplomów oraz listów gratulacyjnych od Wójta Gminy KRASNE

07-09-2021

      

Stypendium Wójta Gminy Krasne za rok szkolny 2020/2021

   W ramach Programu Stypendialnego Gminy Krasne za rok szkolny 2020/2021, Wójt Gminy Krasne przyznał 101 stypendiów, za szczególne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krasne.  Wysokość stypendium wyniosła od 300,00 do 2 000,00 złotych. Na wypłatę stypendiów
w budżecie gminy na 2021 r zaplanowano kwotę 71 000,00 zł. W ramach przyznanych stypendiów wypłacono:

84 stypendia za wysokie wyniki w nauce;

8 stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe;

3 stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe;

6 stypendiów za szczególne osiągnięcia artystyczne,

Stypendium otrzymało:

56   uczniów  Szkoły Podstawowej w Krasnem;

18   uczniów Szkoły Podstawowej w Malawie;

  8   uczniów Szkoły Podstawowej w Palikówce;

19   uczniów Szkoły Podstawowej w Strażowie.
 

        W dniu 7 września 2021 r  w Zespole Szkół w Malawie odbyła się uroczystość podczas której, Pan Wilhelm Woźniak – Wójt Gminy Krasne wręczył listy gratulacyjne dla rodziców nagrodzonych uczniów oraz dyplomy dla uczniów.

       Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy wysokich osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych i wysokich wyników w nauce oraz życzymy dalszych sukcesów w nowym roku szkolnym, a rodzicom satysfakcji i zadowolenia ze swoich pociech.