Aktualności

Rodzinny Rajd Rowerowy - relacja z wydarzenia

25-09-2023
Ponad 140 osób (w tym prawie 90 dzieci i młodzieży) wzięło udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym zorganizowanym w ubiegłą sobotę przez Wójta Gminy Krasne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem, Szkolny Klub Turystyki Rowerowej KOŁO oraz Zespół Szkół w Strażowie. Rajd był okazją do aktywnego odpoczynku na świeżym powietrzu, z dala od używek i nowych technologii, oraz integracji lokalnej społeczności.
Start rajdu poprzedziła prezentacja trenera kolarstwa - Pana Mateusza Hałajko oraz zawodnika Adama Kopla, którzy przypomnieli uczestnikom najważniejsze przepisy obowiązujące rowerzystów w ruchu drogowym oraz zasady poruszania się w kolumnie rowerowej.
Tuż po godzinie 10:00 rowerowy korowód na czele z Panem Witoldem Sochą wyruszył spod Szkoły w Strażowie, pokonując 17-kilometrową trasę przez teren gmin Krasne, Czarna i Trzebownisko. Po powrocie, na wszystkich cyklistów czekał ciepły posiłek przygotowany przez obsługę Szkoły oraz upominki od firmy Greinplast. Na zakończenie wydarzenia rozlosowano nagrody w postaci gadżetów rowerowych, które sfinansowała Gmina Krasne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2025. Całe wydarzenie przebiegło w miłej i pogodnej atmosferze.
Nad bezpieczeństwem podczas całego Rajdu czuwali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie oraz dzielnicowi z Komisariatu Policji I w Rzeszowie, strażacy z OSP Strażów , ratownicy medyczni, a także Pan Mateusz Hałajko oraz Pan Witold Socha z licznym gronem przewodników kolumn.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i zabezpieczenie Rajdu, a w szczególności wszystkim uczestnikom, którzy licznie przybyli do Strażowa.