Aktualności

Przypomnienie - Komunikat

25-01-2016

Uprzejmie informujemy, że stawki i terminy opłat w roku 2016r nie ulegają zmianie.

Opłaty uiszcza się kwartalnie w terminach do:

15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 grudnia 2016 roku.

Płatności dokonujemy w  kasie Urzędu Gminy Krasne  lub na konto bankowe EBS nr:

15 9176 1048 2001 0001 1400 0027

(W tytule przelewu prosimy o podanie Imienia i Nazwiska osoby zadeklarowanej oraz adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne).

 

Przypominamy również, że stawki opłat za odpady zbierane w sposób

selektywny wynoszą:

 

10 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 1 do 2 osób

8 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 3 do 4 osób

      7 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób

 

zbierane w sposób nieselektywny:

15 zł miesięcznie - od mieszkańca.