Aktualności

PROTOKÓŁ

20-05-2019

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

konkursu plastycznego pt. „ETNOGRAFIA WCZORAJ I DZIŚ”

realizowany jest w ramach projektu grantowego pt. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów ludowych dla grup artystycznych z terenu Gminy Krasne” z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z dnia 15 maja 2019 roku.

W konkursie udział wzięło 118 uczniów szkół podstawowych z 5 placówek z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych i obejmował twórców w wieku od 10 do 15 lat.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:

  • Judyta Sos – Przewodniczący
  • Ireneusz Śpiewla – Członek
  • Paulina Głowiak – Członek
  • Georgina Giedlarowiec – Sekretarz

Kryteriami w ocenie złożonych prac były:

  • interpretacja tematu konkursu,
  • oryginalność ujęcia tematu,
  • walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),
  • estetyka wykonania,
  • samodzielność wykonania.

Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników:

I kategoria wiekowa klasy IV-V

Nagrody równorzędne:

1.   Julia Malec ZSP w Malawie klasa IVa – opiekun Irena Brzeżawska

2.   Zuzanna Bartkowicz ZSP w Malawie klasa Va – opiekun Irena Brzeżawska  

3.   Monika Belcyr ZSP Malawa klasa Vb – opiekun Irena Brzeżawska

II kategoria wiekowa klasy VI-VIII

Nagrody równorzędne:

1.   Julia Kocój ZSP w Krasnem Klasa VIa – opiekun Ewa Moniak-Różańska        

2.   Mirosław Bojda ZSP w Krasnem klasa VI – opiekun Ewa Moniak-Różańska   

3.   Alicja Brzózka ZSP w Malawie klasa VIb – opiekun Irena Brzeżawska

Wyróżnienia wybrane przez Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie:

1.   Maria Skoczylas ZSP w Malawie kl. VII – opiekun Irena Brzeżawska

2.   Marcelina Peszek ZSP Krasne kl. VIIa – opiekun Ewa Moniak-Różańska

3.   Kornelia Przybylak SP w Palikówce kl.V – opiekun Ewelina Sanok-Przybylak

4.   Daniel Malec ZSP w Malawie kl. Vb – opiekun Irena Brzeżawska

5.   Emilia Jakubczyk ZSP w Malawie kl. Va – opiekun Irena Brzeżawska

Organizatorzy i komisja składają serdeczne podziękowania nauczycielom za pełną zaangażowania pracę artystyczną z wychowankami oraz gratulują wybitnych osiągnięć młodych artystów.

Zapraszamy na rozdanie nagród oraz prezentację zakupionych strojów ludowych w najbliższy czwartek, 23 maja, o godzinie 16:30 w Galerii GOKiB w Krasnem.

Fot. I.Śpiewla - GOKiB Krasne