Aktualności

Profilaktyka tańsza od leczenia

07-06-2022

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. realizowane jest zadanie publiczne pn. „Profilaktyka tańsza od leczenia”. Wyłoniona w trybie otwartego konkursu ofert Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL realizuje bezpłatne zajęcia pozalekcyjne o profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży dotyczące profilaktyki uzależnień, w tym programów opiekuńczo-wychowawczych, jako zagospodarowania czasu wolnego. Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii są takie, aby zapewniać dzieciom i młodzieży alternatywne formy spędzania wolnego czasu, oferując zajęcia pozalekcyjne o charakterze artystycznym, ogólnorozwojowym oraz wspierające ich rozwój interpersonalny. Zaplanowano łącznie 320h warsztatów, które będą odbywać się w okresie kwiecień – grudzień 2022 r.

Zajęcia odbywają się na terenie 4 szkół w Gminie Krasne, w następującym podziale:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem: zajęcia plastyczne, przyrodniczo-ekologiczne, warsztaty promujące zdrowie, a także zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych
  •  Zespół Szkół w Malawie: zajęcia ruchowe z elementami tenisa ziemnego
  • Zespół Szkół w Strażowie: zajęcia plastyczno-kulinarne
  • Szkoła Podstawowa w Palikówce: zajęcia sportowo-rekreacyjne, doświadczenia przyrodnicze w kuchni z językiem angielskim, a także zajęcia plastyczne

Warsztaty cieszą się olbrzymim zainteresowaniem uczniów. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji i filmów z zajęć, które odbyły się w kwietniu i maju tego roku.