Aktualności

Podziękowania Wójta Gminy Krasne

09-04-2024

Szanowni Wyborcy,

Serdecznie dziękuję Wyborcom którzy wzięli udział w wyborach samorządowych 7 kwietnia. Gratuluję kandydatom wszystkich zdobytych głosów, szczególnie zaś tym, którym udzielone poparcie pozwoli reprezentować wyborców w radzie naszej gminy.

Przed nową Radą Gminy Krasne sporo pracy, musimy bowiem wykorzystać wszelkie szanse, jakie dają nam nie tylko zasoby naszego budżetu, ale także możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych. Jestem przekonany, że tylko zgodna praca, w służbie mieszkańcom gminy przyniesie oczekiwane przez nas wszystkich efekty.

Szanowni Państwo!

Wójt Gminy Krasne to bardzo odpowiedzialne i ważne stanowisko. Zachęcam więc Państwa do jak najliczniejszego udziału w drugiej turze wyborów. Ze swojej strony proszę o oddanie głosu na moją kandydaturę. Obiecuję, że nie zmarnuję danej mi szansy, zaś w swojej pracy wykorzystam nabyte przez lata doświadczenie.

Gmina Krasne potrzebuje stabilnego i zrównoważonego rozwoju, opartego na powszechnej zgodzie i współpracy wszystkich środowisk dla dobra naszych mieszkańców.

Tak ja rozumiem misję tego odpowiedzialnego stanowiska i realizuję ją w praktyce.

Zapraszam na drugą turę wyborów 21 kwietnia.

                                                                                                                                                                           Wilhelm Woźniak