Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji zadania utworzenia kolejnego żłobka w Krasnem

20-03-2024

W dniu 19 marca 2024 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim wójt gminy Krasne Wilhelm Woźniak oraz skarbnik gminy Dorota Mazur podpisali umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa żłobka w miejscowości Krasne" w ramach Rządowego Programu „Maluch + 2022-2029”. Wojewodę Podkarpackiego reprezentowała Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pani Irena Marszałek-Czekierda.

W ramach umowy Gmina Krasne otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 2 442 030,06 zł na utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Inwestycja ma na celu przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze budynku klubu sportowego Crasnovia w miejscowości Krasne wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu po południowej stronie budynku, w tym budowę placu zabaw pod potrzeby żłobka. 

Planowany termin uruchomienia placówki to IV kwartał bieżącego roku. 

Podpisanie umowy na...
Wizualizacja żłobka...
Wizualizacja żłobka...
Wizualizacja żłobka...
Wizualizacja żłobka...
Wizualizacja żłobka...
Wizualizacja żłobka...
Wizualizacja żłobka...