Aktualności

PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ

12-10-2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych, zakładów aktywności zawodowej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów o charakterze reintegracyjnym oraz osób fizycznych zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”
Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”
Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna)
Kategoria IV. „Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej”
 

Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny.

W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Regulamin dostępny na stronie www.es.rops.rzeszow.pl

Konkurs trwa do 30.10.2020 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik