Aktualności

Podaj stan wodomierza

28-06-2022

Informujemy o możliwości zgłaszania stanów wodomierza drogą elektroniczną na adres:   -  faktury odeślemy zwrotnie mailowo.

Wpłaty należy dokonywać na konto wskazane na fakturze. Każdy odbiorca usług posiada indywidualne konto bankowe.

Przypominamy, że Zakład nie przyjmuje wpłat gotówkowych – kasa została zlikwidowana.

W sprawach bieżących prosimy kontaktować się z Zakładem mailowo lub telefonicznie.

  • TEL. BOK: 172300275
  • TEL. POGOTOWIA: 510206751
  • e-mail: 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem​