Aktualności

Pamięć to nasz obowiązek

01-08-2022

Dwumiesięczna walka powstańcza w Warszawie dowiodła, że Polacy potrafią się zorganizować i wykonać wysiłek budzący podziw całego świata. Walka wydobyła na wierzch pierwiastek dumy narodowej oraz bohaterstwo, które w dziejach naszych odmiennie od innych narodów doprowadziło nieraz do ocalenia państwa w warunkach, które mogły innym wydawać się beznadziejne. Walka przywróciła zaufanie społeczeństwa do dowództwa wojskowego, starła różnice między ludźmi o różnych zapatrywaniach na sprawy polityczne i społeczne, wykazała, że Polacy cenią prawdziwą wolność więcej niż życie i potrafią wziąć odwet za zbrodnie i gwałty popełniane względem Narodu nawet w warunkach tak nierównej walki, jak mogła być i była z przeciwnikiem silniejszym i bez porównania lepiej uzbrojonym. Gdy pomoc z zewnątrz okazała się zawodna – walka trwa dalej z coraz większą zaciekłością.“

gen. bryg. Antoni Chruściel „Monter”

Szanowni Mieszkańcy,

1 sierpnia 2022 roku obchodzimy 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, które zapisało się złotymi głoskami jako największa akcja zbrojna powstańców z hitlerowskim okupantem. Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. Zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. O ile pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, o tyle pod względem politycznym miało ogromne znaczenie. Polacy zademonstrowali dążenie do odzyskania niepodległości. Jak pisał po wojnie Jan Nowak-Jeziorański, uczestnik tego niepodległościowego zrywu, „kurier z Warszawy”, walka nie była daremna, a powstanie warszawskie sprawiło, że „państwo polskie, chociaż zniewolone i wasalne, zachowało swoją odrębność, przetrwało Stalina, który w swych zamysłach prawdopodobnie chciał z niego z czasem uczynić część ZSRS”.

Oddając hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego, w poniedziałek 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 1700 na terenie gminy Krasne zostaną uruchomione syreny alarmowe. Nadany zostanie jednominutowy ciągły sygnał dźwiękowy.

Zachęcam wszystkich Mieszkańców Gminy Krasne do uczczenia minutą ciszy 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam także do udziału w rzeszowskich obchodach organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej - informacja w linku.

Wójt Gminy Krasne

Wilhelm Woźniak