Aktualności

OPRACOWANIE DIAGNOZY LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

07-09-2021

Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy,

W Gminie Krasne prowadzone są  badania mające na celu opracowanie Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Krasne 2021 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krasne na lata 2021 – 2025.

Udział w badaniach jest anonimowy i dobrowolny. Mają one na celu rozpoznanie mocnych stron, możliwości oraz problemów Państwa społeczności wiejskiej oraz potrzeb, problemów zaistniałych w związku z warunkami pandemicznymi i nauczaniem zdalnym dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Głos każdego respondenta będzie cennym wkładem w stworzenie całościowego i jak najlepiej opisującego rzeczywistość obrazu badanych zagadnień w Gminie Krasne. Im więcej Państwa odpowiedzi, tym lepsza próba badawcza, zatem zapraszam do udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiet online, wystarczy kliknąć.

Ankiety będą czynne do 17 września.

Linki do ankiet podzielone wg grup respondentów (jeżeli strona internetowa poprosi o podanie hasła do rozpoczęcia ankiety będzie to słowo; badania):

Wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy, w tym nauczyciele oraz rodzice:                                                                                                                                                                                                                           

https://www.webankieta.pl/ankieta/660058/krasne-2021-diagnoza-mieszkancy-seniorzy-i-os-niepelnosprawne.html

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Krasne i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem

serdecznie zapraszają do udziału w badaniu.