Aktualności

Opłata za wywóz odpadów

14-04-2023

Urząd Gminy Krasne przypomina, że w 2023 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie i pozostają w takiej samej wysokości, jak w 2022 roku.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2023, z dniem 1 stycznia, wynosi: 34,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać:

  • na poczcie lub w banku
  • na indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do właściciela nieruchomości
  • nr rachunku bankowego został przesłany ZAWIADOMIENIEM w 2022 r. 

Opłatę należy dokonać w następujących terminach płatności:

  • I kwartał - do 15 kwietnia   
  • II kwartał - do 15 lipca
  • III kwartał - do 15 października
  • IV kwartał - do 15 grudnia

​Więcej informacji: Gospodarka odpadami / Ochrona środowiska, rolnictwo / Krasne (gminakrasne.pl)