Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Krasne ws. rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas pierwszych

01-02-2024

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne. 

Zarządzenie Wójta Gminy Krasne w załączniku.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa: