Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków

24-11-2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu budowa lub modernizacja niekomercyjnych obiektów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej -->

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu „Tworzenia nowych mikroprzedsiębiorstw na obszarze LSR do 2023 r.” -->