Aktualności

Ogłoszenie

16-05-2023

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wójt Gminy Krasne ogłasza sprzedaż końcową węgla przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Ww. ustawa znosi limit ilościowy na jedno gospodarstwo. Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla, muszą złożyć stosowny wniosek. Wnioski o wydanie zaświadczenia należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem, 36-007 Krasne 121, w suterenach budynku Urzędu Gminy Krasne lub elektronicznie przez ePUAP od dnia 15 maja 2023 do wyczerpania zapasów węgla, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.gminakrasne.pl oraz w formie papierowej w miejscu przyjmowania wniosków.

Podmiotem sprzedającym węgiel dla mieszkańców gminy Krasne, w ramach programu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych jest:  WĘGLOMAT TRZCIANA Sp. z o.o. Sp.K.
nr tel: 17 85 14 370, 17 85 14 796, kom. 500 247 504

Punkt sprzedaży 36-071 Trzciana 264G

W tabeli podana jest ilość węgla będąca w posiadaniu WĘGLOMAT TRZCIANA Sp. z o.o. Sp.K

Węgiel

Ilość w tonach

Cena za 1 tonę

Węgiel groszek II

23,88

1820 zł

Węgiel orzech

412,01

1820 zł

Węgiel kostka

222,28

1870 zł

Węgiel kostka II

114,07

1870 zł