Aktualności

Ogłoszenie

15-03-2023

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem
zawiadamia, że w dniach

20-23.03.2023 r.

odbędzie się

OKRESOWE PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

  • 20.03.2023r. – Krasne (zasilanie „Agronomówka”)
  • 21.03.2023r. – Krasne (zasilanie SUW)
  • 22.03.2023r. – Strażów, Palikówka
  • 23.03.2023r. – Malawa

Celem płukania jest poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji.

W związku z powyższym, może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz pogorszenie jakości wody.

Pogorszenia jakościowe mogą utrzymywać się jeszcze w następnym dniu po płukaniu.

W sytuacjach awaryjnych ZUK zastrzega zmianę terminów płukania na terminy późniejsze.

Za utrudnienia przepraszamy.

Fot. Freepic