Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie tzw. małych zleceń

09-07-2024

W dniu 5 lipca 2024 r. Ludowy Klub Sportowy „Strumyk” Malawa, z siedzibą Malawa 644, 36-007 Krasne, złożył uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Profilaktyka przez sport” w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.).  

Zarządzeniem Nr 0050.75.2024 z dnia 9 lipca 2024 r. Wójt Gminy Krasne uznał celowość realizacji ww. zadania publicznego i postanowił zamieścić ofertę na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krasne.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 9 do 15 lipca 2024 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać do Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 – Biuro podawcze (pokój numer 3) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminakrasne.pl, w powyższym terminie. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Pliki do pobrania Pobierz plik