Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne o zwołaniu Zebrania Mieszkańców Sołectwa Krasne

05-06-2024

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krasne

z dnia 3 czerwca 2024 r.

o zwołaniu Zebrania Mieszkańców Sołectwa Krasne w celu wyboru sołtysa Sołectwa Krasne oraz rady sołeckiej sołectwa Krasne

 

 

Stosownie do dyspozycji § 19 ust. 3 i ust. 5 Statutu Sołectwa Krasne 
w dniu 16 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 (I termin) i o godz. 13.16 (II termin)
w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Krasnem 
zwołuję Zebranie Mieszkańców Sołectwa Krasne.

Porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu wyboru sołtysa sołectwa Krasne i rady sołeckiej sołectwa Krasne.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Krasne i rady sołeckiej sołectwa Krasne.
  3. Wybór sołtysa sołectwa Krasne.
  4. Wybór rady sołeckiej sołectwa Krasne.

O ile w ustalonym I terminie nie uzyskano wymaganego quorum (1/5 pełnoprawnych mieszkańców sołectwa, tj. stałych mieszkańców, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy), wybory w nowym terminie (po upływie 15 minut od pierwszego terminu – drugi termin) mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.

Wójt Gminy Krasne

Jacek Maternia