Aktualności

Nabór wniosków do projetów w zakresie wymiany źródeł ciepła

07-02-2020

Już 10 lutego rusza nabór wniosków do dwóch projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła realizowanych przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w których uczestniczyć mogą mieszkańcy Gminy Krasne.

Celem głównym projektów jest obniżenie emisyjności pyłów na obszarze ROF oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze ROF, jak i w całym województwie podkarpackim.

Projekty skierowane są do:

  1. Odbiorców „zbiorowych” – spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, TBS, właściciele lokali komunalnych, tj. gmina, spółki komunalne, komunalne zakłady budżetowe, itp.
  2. Odbiorców „indywidualnych” – właściciele indywidualni (prywatni) budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.

W ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” 123 gospodarstwa domowe z Gminy Krasne otrzymają możliwość wymiany dotychczasowych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym 93 gospodarstwa na kotły gazowe i 30 na kotły na biomasę. 

Całkowita wartość projektu: 49 949 715,58 zł

Gmina Krasne: 1 970 517,05 zł

Całkowite dofinansowanie: 38 142 479,29 zł

Gmina Krasne 1 504 467,30 zł

Projekt „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” umożliwi wymianę pieców i kotłów na paliwa stałe na kotły automatyczne na ekogroszek, z czego w Gminie Krasne w 5 gospodarstwach domowych.

Całkowita wartość projektu: 6 295 366,80 zł

Gmina Krasne: 115 384,50 zł

Całkowite dofinansowanie: 4 952 915,96 zł

Gmina Krasne: 90 811,97 zł

Nabór trwa do 30 kwietnia 2020 r. Więcej informacji na temat projektów znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia ROF: https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/