Aktualności

LVI Sesja Rady Gminy Krasne

22-09-2022

OGŁOSZENIE
LVI SESJA RADY GMINY KRASNE 
ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU 
29 WRZEŚNIA 2022 R. O GODZ. 12:00 
W URZĘDZIE GMINY KRASNE, KRASNE 121 
 (parter, sala nr 2).

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie:
2.1.    zmiany  uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2022,
2.2.    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
2.3.    emisji obligacji, 
2.4.    zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Strażów,
2.5.    sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (dz.ew.nr 1882/7 w Malawie),
2.6.    rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne,
2.7.    Regulaminu określającego  niektóre zasady wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krasne,
2.8.    zmiany uchwały Rady Gminy Krasne NR XXIII/182/2016 z dnia 24.05.2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasne.
3.    Sprawozdanie Wójta za okres od ostatniej sesji.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
5.    Wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
6.    Zamknięcie sesji. 


Przewodniczący Rady Gminy Krasne
Grzegorz Nowak

 

Pliki do pobrania Pobierz plik