Aktualności

Konkurs plastyczny Rewitalizacja w mojej gminie

14-03-2023

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej „Rewitalizacja w mojej gminie”. Głównym celem Konkursu jest promocja działań rewitalizacyjnych zrealizowanych w gminie poprzez wyłonienie najlepszych prac plastycznych spełniających to kryterium. Praca plastyczna powinna nawiązywać do pozytywnych efektów prowadzonych działań rewitalizacyjnych w gminie zamieszkałej przez uczestnika (np. modernizacja przestrzeni publicznych, nadanie nowych funkcji zdegradowanym budynkom, budowa nowych obiektów publicznych, usprawnienie usług dla dzieci, młodzieży i seniorów). Opis działań rewitalizacyjnych konkretnej gminy jest zawarty w programie rewitalizacji.

Najważniejsze wymogi Konkursu znajdują się poniżej:

Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 marca 2023 r., a kończy w dniu 28 kwietnia 2023 r. (termin składania prac konkursowych).

Więcej na stronie: Portal Samorządu Województwa Podkarpackiego - Konkurs plastyczny Rewitalizacja w mojej gminie