Aktualności

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KRASNE

28-02-2022
W związku z trwającą wojną - inwazją wojsk rosyjskich na Ukrainę – informuję wszystkich mieszkańców naszej gminy, że pomoc obywatelom Ukrainy uchodzącym przed wojną i szukającym schronienia w Polsce, koordynuje polski rząd. Punkty informacyjne znajdują się na wszystkich przejściach granicznych, głównych dworcach kolejowych i w urzędach wojewódzkich.
Pani Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki wyznaczyła swojego koordynatora, który jest w stałym kontakcie z władzami wszystkich gmin na Podkarpaciu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, pomoc osobom z Ukrainy będzie realizowana w sposób zaplanowany i systemowy. Tylko taka pomoc ma sens. W naszej gminie zostały wyznaczone miejsca do przyjęcia uchodźców wojennych i będą one zadysponowane w razie potrzeby – decyzją wojewody.
Jeżeli są osoby, które już dzisiaj – w geście solidarności – chcą wesprzeć potrzebujących Ukraińców mogą to robić poprzez wspieranie organizacji pomocowych. Takie zbiórki organizuje m.in. Caritas i PCK, które mają własne ośrodki pomocy ludziom na Ukrainie. Materiały i środki finansowe im przekazywane na pewno trafią do osób najbardziej potrzebujących.

Jeżeli zajdzie potrzeba, gmina ogłosi zbiórkę najbardziej potrzebnych środków materialnych w wyznaczonych punktach na terenie gminy. Informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Krasne. Proszę na bieżąco zapoznawać się z komunikatami, zachować spokój i rozwagę. 

Pragnę również bardzo serdecznie podziękować tym mieszkańcom gminy, którzy dotychczas bezinteresownie zaangażowali się w pomoc uchodźcom, przyjęli ich pod swój dach lub przekazali potrzebne artykuły. Jednocześnie proszę pamiętać, że osoby przekraczające granicę Ukraińsko-Polską muszą dokonać rejestracji w punkcie recepcyjnym na granicy, aby uzyskać status uchodźcy. W przeciwnym razie będą traktowani jak turyści. Przypominam także, że osoby, które przyjęły obywateli Ukrainy mogą kontaktować się z infolinią Wojewody Podkarpackiego pod numerem: 800 100 990

Wójt Gminy Krasne

Wilhelm Woźniak