Aktualności

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KRASNE

13-08-2021

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY KRASNE

 

Wójt Gminy Krasne informuje, że od dnia 1 września 2021 roku w wyniku zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy została  zlikwidowana KASA.

Wszelkich wpłat gotówkowych na rzecz gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych,
a także opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można dokonywać w kasie Express  Banku Spółdzielczego w Rzeszowie, Oddział Krasne zlokalizowanej w tym samym budynku, w którym znajduje się siedziba Urzędu Gminy (wskazane posiadanie przy sobie decyzji dotyczącej wymiaru podatku lub informacji/zawiadomienia o wysokości opłaty).

W okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 roku od dokonywanych wpłat gotówkowych bank nie będzie pobierał żadnych prowizji.

 

Numery kont bankowych pozostają bez zmian, w tym:

PODATKI: wpłaty na indywidualne konta wskazane w decyzjach wymiarowych

ODPADY KOMUNALNE: wpłaty na indywidualne konta wskazane w informacji
o zmianie numeru rachunku bankowego przesłanej do właścicieli nieruchomości

OPŁATA SKARBOWA I POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

nr rachunku: 38 9176 1048 2001 0001 1400 0001.

 

Przypomina się także o możliwości zapłaty podatków lokalnych przez osoby fizyczne u inkasentów w terminach płatności poszczególnych rat, w miejscach wyznaczonych na terenie każdego sołectwa.

Ponadto w 2022 roku planowane jest wprowadzenie inkasa w zakresie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z możliwością bezpłatnego regulowania u inkasentów należności wobec gminy z ww. tytułu.

Zachęca się również mieszkańców posiadających rachunki bankowe
do korzystania z bankowości elektronicznej i dokonywania wpłat przelewem.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: (17) 23 00 231.

 

 

Wilhelm Woźniak

 Wójt Gminy Krasne