Aktualności

Komunikat do właścicieli psów

13-03-2023

W związku z nowymi przypadkami zgłoszeń przez mieszkańców dotyczących zagrożenia jakie mogą stwarzać wałęsające się psy, Urząd Gminy Krasne przypomina, że na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Ponadto Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXVIII/211/2020 z dnia 29 września 2020 r. został uchwalony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne, w którym w Rozdziale 6 zawiera przepisy nakładające obowiązki dla osób utrzymujących zwierzęta domowe, m. in.:

  • utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi,
  • osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości,
  • właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu, oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
  • zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie ww. przepisów i dołożenie wszelkich starań, aby właściwa opieka nad psami była przez Państwa w pełni realizowana.

Fot. Freepic