Aktualności

Kolejne podpisanie umowy na przebudowę drogi w Malawie

16-11-2022

16 listopada 2022 roku w Urzędzie Gminy Krasne została podpisana umowa z firmą MATBUD Sylwia Sikora na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi Malawa Luksemburg w miejscowości Malawa. W podpisaniu umowy udział wzięli: Wilhelm Woźniak - Wójt Gminy Krasne, Michał Kowalik - pełnomocnik firmy MATBUD oraz Piotr Olszówka - przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi Malawa Luksemburg od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1396R relacji Malawa-Wola Rafałowska. W wyniku przebudowy wykonana zostanie droga długości 719,69 m o nawierzchni bitumicznej z jednym pasem ruchu, mijankami i oświetleniem ulicznym LED. Z uwagi na trudne warunki terenowe skarpy wykopów i nasypów zostaną odcinkowo zabezpieczone koszami siatkowo-kamiennymi.  

Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 375 004,09 zł, z czego w 95% zostanie sfinansowany ze środków rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Zakończenie inwestycji planowane jest w IV kwartale 2023 roku.