Aktualności

Informacja

01-12-2023

Urząd Gminy Krasne informuje, że w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Strażów, Palikówka, Krasne – Gmina Krasne oraz w miejscowości Łąka – Gmina Trzebownisko”, biuro projektowe NB Invest przystępuje do wysyłania umów wejścia w teren.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią dostarczonej umowy, podpisanie jej oraz odesłanie jednego egzemplarza na wskazany adres.