Aktualności

Informacja

20-05-2022

Wykaz operatorów projektów, którym przyznano dotacje na realizację zadań publicznych Gminy Krasne w formie wsparcia w 2022 roku.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Fundacja Przestrzeń Lokalna
z siedzibą pl. im. ks. A. Kowala 1
36-030 Błażowa

„Działaj Lokalnie” w Gminie Krasne

10 000,00 zł

 
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 0050.56.2022 Wójta Gminy Krasne z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu na realizację zadań publicznych Gminy Krasne w 2022 roku.