Aktualności

Inauguracyjna Sesja Radu Gminy Krasne

08-05-2024

We wtorek, 7 maja, odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Krasne kadencji 2024-2029.

Przed jej rozpoczęciem nastąpiło wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym i wójtowi przez Zastępcę Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, Pana Grzegorza Rejmana. 

Pierwszą sesję uroczyście otworzyła Radna Seniorka, która przewodniczyła obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego rady. Ta zaszczytna rola przypadła Pani Barbarze Tekieli. 

Pierwszym istotnym punktem sesji było złożenie ślubowania, zarówno przez radnych, jak i Wójta Gminy Krasne, Pana Jacka Maternię. Wszyscy złożyli uroczystą przysięgę wierności obowiązkom, przestrzegania prawa oraz służenia interesom mieszkańców gminy.

W dalszej części posiedzenia powołano komisję skrutacyjną, która przeprowadziła tajne głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krasne. Spośród 15 radnych, na Przewodniczącego wybrano Pana Dawida Kowalskiego, a na stanowisko Wiceprzewodniczących wybrano Panią Katarzynę Poradę oraz Pana Eugeniusza Piotrowskiego. 

W kolejnych punktach sesji nastąpiło powołanie komisji stałych Rady Gminy Krasne oraz ich składu osobowego.

Lista radnych wybranych na kadencję 2024-2029:

 • Bałchan Tomasz
 • Chlebica Katarzyna
 • Chwajoł Andrzej
 • Kowalski Dawid
 • Kura Bożena
 • Mazur Iwona
 • Nowak Grzegorz
 • Nowak Wioletta
 • Oleszkowicz Maciej
 • Piotrowski Eugeniusz
 • Porada Katarzyna
 • Stępień Marcin
 • Szlosek Monika
 • Tekiela Barbara
 • Tekiela Ewa