Aktualności

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Górnie

09-07-2024

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Górnie działa od 2022 roku w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

Swą pomoc kieruje do kobiet w ciąży, matek, ojców z małoletnimi dziećmi oraz innych osób sprawujących opiekę nad dziećmi, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej. Dom jest przeznaczony także dla dziewcząt niepełnoletnich w ciąży, jak i okresie okołoporodowym.

Utworzenie Domu możliwe było dzięki środkom  pozyskanym z budżetu państwa w tym rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin ,,Za Życiem” oraz środków pochodzących z budżetu Powiatu Rzeszowskiego.

W ramach podstawowych usług świadczonych przez Dom nasi mieszkańcy mają zapewnione miedzy innymi:

 • schronienie na okres do 12 miesięcy;
 • bezpieczeństwo oraz ochronę w związku z problemem przemocy w rodzinie;
 • udzielenie wsparcia w formie poradnictwa specjalistycznego w szczególności psychologicznego, prawnego, pedagogicznego oraz socjalnego, co daje możliwość indywidualnego podejścia do sytuacji życiowej każdej z rodzin;
 • przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz zdobywaniu umiejętność prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Dom położony jest w pobliżu lasu, dając tym samym poczucie bezpieczeństwa, schronienia i ciszy. Przeznaczony jest dla 12 osób, ma charakter kameralny, zbliżony do warunków domowych. Każda z przebywających u nas rodzin ma do dyspozycji jedno z czterech mieszkań, składających się z kuchni, łazienki oraz pokoju dziennego. Dysponujemy również pomieszczeniami wspólnymi do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi (świetlica, pokój zabaw, pokój terapeutyczny). Na zewnątrz posiadamy ogród na którym można spędzać czas ze swoimi pociechami. Budynek i jego wyposażenie dostosowane jest do wszystkich aktualnych wytycznych dotyczących standardów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2024 w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna o skierowaniu wydana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. Skierowanie wydaje się po zgromadzeniu przez właściwy ośrodek pomocy społecznej następujących dokumentów:

 • wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu;
 • rodzinny wywiad środowiskowy;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w domu w odniesieniu do wszystkich osób kierowanych do domu,
  a w odniesieniu do kobiety w ciąży także dokument potwierdzający ciążę;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada;
 • opinia ośrodka, w którym złożono wniosek o skierowanie do domu, zawierająca uzasadnienie pobytu w domu;

Pobyt w Domu jest odpłatny, ponosi go ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu na rok 2024 wynosi 5500 zł.

Osoby potrzebujące pomocy i wsparcia zapraszamy do kontaktu, udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.

 

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Ul. Rzeszowska 5, pawilon 8, 36-051 Górno

tel. 451-166-830, 451-166-829

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. L. Siemieńskiego 18A, 35-234 Rzeszów

tel. 519-585-761