Budżet Gminy Krasne 2019r.

 
 • PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 R
 • PROJEKT UCHWAŁY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
 • OPINIA RIO W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI WYKUPU OBLIGACJI  KOMUNALNYCH
 • UCHWAŁA NR 2/36/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
  w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krasne na lata 2019-2031.
 • UCHWAŁA NR 2/29/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
  w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2019 rok.

 

Pliki do pobrania Pobierz plik

projekt_budzetu_2019r.pdf
Projekt Uchwały Budżetowej na 2019r
projekt_wpf_2019r.pdf
Projekt WPF na 2019
opinia_rio_w_sprawie_mozliwosci_wykupu_obl._kom_.pdf
Opinia RIO w sprawie w sprawie możliwości wykupu obligacji komunlanych
uchwala.nr.2.36.2018.rio.pdf
Uchwała Nr 2/36/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krasne na lata 2019-2031.
uchwala.nr.2.29.2018.rio.pdf
Uchwała Nr 2/29/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2019 rok.

Budżet Gminy Krasne 2018r.

 • OPNIA RIO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018

 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE GMINY KRASNE ZA ROK 2018

 • SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNE ZA 2018 ROK

 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasne za I półrocze 2018 roku.

 • Opnia RIO - BUDZET na 2018 rok  (możliwość sfinansow. deficytu)
 • OPINIA RIO - prawidł. plan. kwoty długu - WPF 2018-2033
 • WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRASNE
 • UCHWAŁA BUDŻETOWA - KRASNE 2018
 • PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KRASNE NA 2018 ROK
 • OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KRASNE NA 2018 ROK
 • UCHWAŁA NR 2/114/2017 Z DNIA 19 GRUDNIA 2017 ROKU SKŁADU ORZEKAKAJĄCEGO RIO
  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2018 rok  

Budżet Gminy Krasne 2017r.

 • Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2017r.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017r cz I
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017r cz II
 • UCHWAŁA BUDŻETOWA
 • INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R CZĘŚĆ I
 • INFORMACJA O WYKANANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R CZĘŚĆ II
 • OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI WYKUPU OBLIKACJI KOMUNALNYCH

Budżet Gminy Krasne 2016r.

 • INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU.
 • SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNE ZA 2016 ROK
 • OPINIA RIO DOT. SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Pliki do pobrania Pobierz plik

informacja_o_przebiegu_wykonania_budzetu_gminy_krasne__za_pierwsze__polrocze.2016.r.pdf
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU.
sprawozdanie_z__wykonania_budzetu_gminy_krasne__za_2016_r_wer._31.03.2016.pdf
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNE ZA 2016 ROK
opinia_rio_dot._spraw._z_wyk._budzetu_gminy_za_2016_rok.pdf
OPINIA RIO DOT. SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Budżet Gminy Krasne 2015r.

 • ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNE ZA 2015 ROK
 • INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNE  ZA PIERWSZE  PÓŁROCZE 2015 ROKU
 • UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KRASNE.
  UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY GMINY KRASNE z dnia 28 stycznia 2015 roku
 • UCHWAŁA NR IV/32/2015 RADY GMINY KRASNE z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
 • OPINIA RIO DOT. SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

 

 

Pliki do pobrania Pobierz plik

sprawozdanie.roczne.z.wykonania.budzetu.gminy.krasne.za.2015r.pdf
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNE ZA 2015 ROK
informacja_o_przebiegu_wykonania_budzetu_za_i_polrocze_2015r.pdf
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I kwartał 2015r
uchwala.iv.32.2015.2015-01-28.pdf
Uchwała Budżetowa Gminy Krasne
uchwala.iv.31.2015.2015-01-28.pdf
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasne
opinia_rio_dot._spraw._z_wyk._budzetu_gminy_za_2015_rok.pdf
OPINIA RIO DOT. SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Budżet Gminy Krasne 2014r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNE ZA 2014 ROK

Data publikacji: 
2018-01-04
Osoba udostępniająca na stronie: 
Jacek Żurawski
Data modyfikacji: 
2019-05-24
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel