Kierownik GOPS

 Kierownik:  Wioletta Leszczyńska tel.17 855 59 32 pok. nr 10
  fax.17 855 57 66  
 

e-mail: gopskrasne@gminakrasne.pl

adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krasnem 

36-007 Krasne 121

NIP 813-31-44-475

 

 

Główny Księgowy

Główny Ksiegowy: Zofia Lesiak tel. 17 855 59 30 pok. nr 9

 

Pracownicy socjalni

Pracownik socjalny: Agata Lesiak  tel. 17 855 59 55 pok. nr 8
(Malawa od numeru domu 351 – do końca numeracji)     
     
Pracownik socjalny: Małgorzata  Marszał tel. 17 855 59 55 pok. nr 8
(Strażów, Palikówka)    
     
Pracownik socjalny: Agnieszka Oleksowicz tel. 17 855 59 30 pok. nr 9
     
Pracownik socjalny: Bożena Gontek tel. 17 855 59 40 pok. nr 12
(Malawa od numeru domu 1 do 350, Krasne od numeru domu 1 do 500, dodatki mieszkaniowe i zryczałtowany dodatek energetyczny)    
     
Pracownik socjalny: Joanna Sołtys tel. 17 855 59 40 pok. nr 12
(Krasne od numeru domu 501 do końca numeracji)    

 

Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny

Świadczenia Rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny

Ewa Surowiec tel. 17 855 59 35 pok. nr 11
Agata Marszał tel. 17 855 59 35 pok. nr 11

 

Świadczenie Wychowawcze

Renata Golonka                                                            tel. 17 855 59 53                                                       /sutereny/

Asystent Rodziny

Asystent rodziny: Aleksandra Kapelewska tel.17 855 59 40 pok. nr 12