GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNEM

e-mail: gopskrasne@gminakrasne.pl

tel. 17 23-00-260

adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krasnem 

36-007 Krasne 121

NIP 813-31-44-475

Kierownik GOPS

 Kierownik:  Wioletta Leszczyńska tel.17 23 00 261 pok. nr 10
     
 

 

 

 

Główny Księgowy

Główny Ksiegowy: Zofia Lesiak tel. 17 23 00 258 pok. nr 9

 

Pracownicy socjalni

Pracownik socjalny: Agata Lesiak  tel. 17 23 00 256 pok. nr 8
(Malawa od numeru domu 351 – do końca numeracji)     
     
Pracownik socjalny: Małgorzata  Marszał tel. 17 23 00 257 pok. nr 8
(Strażów, Palikówka)    
     
Pracownik socjalny: Agnieszka Oleksowicz tel. 17 23 00 259 pok. nr 9
     
Pracownik socjalny: Bożena Gontek tel. 17 23 00 266 pok. nr 12
(Malawa od numeru domu 1 do 350, Krasne od numeru domu 1 do 500, dodatki mieszkaniowe i zryczałtowany dodatek energetyczny)    
     
Pracownik socjalny: Joanna Sołtys tel. 17 23 00 267 pok. nr 12
(Krasne od numeru domu 501 do końca numeracji)    

 

Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny

Świadczenia Rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny

Ewa Surowiec tel. 17 23 00 263 pok. nr 11
Agata Marszał tel. 17 23 00 262 pok. nr 11
Świadczenie Wychowawcze    
Justyna Żukowicz tel. 17 23 00 264 pok. nr 0A (sutereny)

 

Asystent Rodziny

 Asystent rodziny: Aleksandra Kapelewska tel.17 23 00 268 pok. nr 12